fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Proteiinit
   
sivusto123
Transkriptio
   

Proteiinisynteesi

Proteiinisynteesi on biosynteettisistä reiteistä monimutkaisin. Eukaryoottisolussa proteiinisynteesiin osallistuu satoja erilaisia proteiineja (ribosomaalisia proteiineja, aminohappoja aktivoivia proteiineja, polypeptidisynteesin aloitukseen, jatkamiseen ja lopetukseen osallistuvia proteiineja ja syntyvää proteiinia muokkaavia entsyymejä) ja kymmeniä RNA-molekyylejä. Proteiinisynteesiin myös kuluu jopa 90 % kaikesta solun synteesireaktioihin käyttämästä energiasta.

Solut tuottavat proteiineja DNA:ssa olevien geenien ohjeiden mukaisesti. Transkriptiossa geenit luetaan eli niiden koodi muutetaan lähetti-RNA:ksi. Ribosomit valmistavat polypeptidiketjun lähetti-RNA:n ohjeen mukaisesti liittämällä aminohappoja toisiinsa pitkäksi polymeeriksi. Polypeptidiketjusta syntyy valmis proteiini, kun se laskostuu oikeaan kolmiulotteiseen muotoonsa (chaperonit auttavat tässä) ja siihen tehdään post-translationaalisia muokkauksia (esimerkiksi sokeriosien liittäminen molekyyliin).

 

 
 
Saavutettavuusseloste