fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Kuvia SDS-PAGE -menetelmästä
   
sivusto123
Kuvia proteiinien blottauksesta
   

Proteiinien SDS-PAGE

Proteiinikemiassa paljon käytetty erottelu- ja analyysimenetelmä on natriumdodekyylisulfaattipolyakryyliamidigeelielektroforeesi (engl. sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis, SDS-PAGE), joka erottelee proteiinit niiden koon perusteella, ja jonka avulla saadaan selville proteiinien molekyylipaino. Erotteluajo suoritetaan vertikaalisessa kaksiosaisessa slab-geelissä (polyakryyliamidia).

 

Ennen ajoa proteiinien konformaatio hajotetaan lisäämällä näytteeseen pelkistävää merkaptoetanolia (hajottaa proteiinien rikkisillat) sekä anionista detergenttiä, natriumdodekyylisulfaattia (engl. sodium dodecyl sulphate, SDS). SDS-molekyylien aiheuttama suuri negatiivinen varaus peittää proteiinien alkuperäisen varauksen alleen, jolloin ne liikkuvat geelissä molekyylipainonsa mukaisesti.

 

Ajon jälkeen syntyneet vyöhykkeet paikannetaan värjäämällä geelit proteiinia sitovilla väriaineilla (esim. Coomassie blue) tai hopeavärillä. Vyöhykkeet voidaan myös siirtää nitroselluloosapaperille (Western blottaus), mikäli vyöhykkeiden paikantamisessa halutaan käyttää vasta-aineita. Tuntemattoman proteiinin molekyylipaino saadaan selville vertaamalla sen liikkuvuutta tunnettujen proteiinien (ns. molekyylipainostandardien) liikkuvuuteen samassa ajossa.

 

 
 
Saavutettavuusseloste