fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Tutkimus polku Molekyylibiologisia menetelmiä polku Nukleiinihappojen eristys ja puhdistus
taso 1

sivusto123
Nukleiinihappojen geelielektroforeesi
   

Nukleiinihappojen eristys ja puhdistus

Nukleiinihappojen eristäminen ja puhdistaminen on ensimmäinen vaihe useissa molekyylibiologisissa tutkimuksissa. Nukleiinihappojen eristäminen voidaan tehdä monella eri tavalla ja sopiva tapa valitaan näytteen ja myöhempien tutkimusten ominaisuuksien perusteella (esimerkiksi onko eristettävä nukleiinihappo DNA:ta vai RNA:ta, mistä eliöstä se eristetään, onko lähteenä kudos vai soluviljelmä ja kuinka puhdasta ja millaisia määriä nukleiinihappoa tuleviin tutkimuksiin tarvitaan). 

Nukleiinihappojen eristys alkaa solujen hajottamisella, jossa on usein mekaaninen, kemiallinen ja entsymaattinen vaihe (esimerkkeinä kustakin solujen jauhaminen, detergentit ja proteaasit). Solujen hajottamisen jälkeen solujen nukleiinihappoja hajottavat nukleaasit inaktivoidaan (voidaan myös yhdistää solujen hajottamisen kanssa) ja nukleiinihapot eristetään suodattamalla tai saostamalla.

Eristetyt nukleiinihapot pitää yleensä vielä puhdistaa - näytteessä on yleensä epäpuhteutena erityisesti proteiineja. Kuten eristämisessä, myös puhdistuksessa voidaan käyttää monia erilaisia menetelmiä, joista valitaan kyseiseen tutkimukseen parhaiten soveltuva. Puhdistusmenetelmät hyödyntävät mm. uuttamista ja saostamista, elektroforeesia, sentrifugointia, dialyysiä tai kromatografiaa.

RNA:n eristyksessä erityisenä ongelmana ovat ribonukleaasit, jotka hajottavat RNA:ta nopeasti. Tämän vuoksi RNA:ta eristettäessä käytetään RNaasi-inhibiittoreita. 

 
 
Saavutettavuusseloste