not available fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
Etusivu / Mikrobit / Virukset / Virusten lisääntyminen / Geenien ilmentyminen
taso 3

Geenien ilmentyminen

 

Virusinfektiossa eri proteiinien tuotantoajankohta sekä tuotettujen proteiinien määrä on tarkoituksenmukaisesti säädeltyä. Virus säätelee itse omien proteiiniensa tuotantoa, mutta se valjastaa isäntäsolun metabolisen koneiston (ravinteet, energian, entsyymit, ribosomit, tRNA:t jne.) tuottamaan jälkeläisvirusten rakenneyksiköitä ja lisääntymissyklin aikana tarvittavia entsyymejä. Riippuvuus isäntäsolun biosynteettisestä koneistosta on viruslajikohtaista. Genomin replikaatio ja ekspressio ovat tiukasti toisiinsa kytköksissä etenkin RNA-virusten kohdalla.

 

Virusinfektion aikana tapahtuva proteiinisynteesi voidaan karkeasti jakaa kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa, ns. varhaisessa vaiheessa, tapahtuu viruksen nukleiinihapposynteesi. Tässä vaiheessa tuotetaan myös tyypillisesti pieniä määriä katalyyttisiä virus-spesifisiä entsyymejä, joita tarvitaan replikaation aikana.

 

Virusinfektion toisessa vaiheessa tuotetaan suuria määriä ns. myöhäisen vaiheen proteiineja, joihin kuuluvat viruksen rakenneproteiinit (kapsidi- ja matriksiproteiinit, vaipan glykoproteiinit jne.). Tässä vaiheessa tuotetaan myös maturaation aikana tarvittavia entsyymejä.