fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Virusvektorit

Viruksia voidaan käyttää hyödyksi biotekniikassa ja lääketieteessä muokkaamalla niistä ns. virusvektoreita, joiden avulla geeninsiirto soluihin on mahdollista. Virusten välityksellä eukaryoottisoluihin tehtävää geeninsiirtoa kutsutaan transduktioksi. Ihmisen soluissa yleisesti käytettyjä virusvektoreita ovat adenovirusvektorit, hyönteissoluissa baculovirusvektorit, selkärankaissoluissa herpesvirusvektorit sekä nisäkässoluissa retrovirusvektorit.

 

Vektoreina käytettävien virusten genomia on usein muokattu siten, että siitä puuttuu viruksen replikaation kannalta keskeinen geeni, jolloin virukset eivät kykene lisääntymään infektoimissaan soluissa. Sen sijaan viruksen genomiin on lisätty haluttu geeni, jonka virus kuljettaa mukanaan soluun, ja joka koodaa solussa tiettyä proteiinia. Virusvektorista riippuen siirretty geeni voi ilmentyä kohdesoluissa joko hetkellisesti muutamien tuntien tai päivien ajan (mm. adeno- ja vacciniavirusvektorit), tai transduktio voi johtaa siirretyn geenin pysyvään integraatioon kohdesolunsa genomiin (mm. retro- ja adeno-assosioidut virukset).

 

Virusvektoreita käytetään biotekniikassa mm. rekombinanttiproteiinien tuottamiseen soluviljelmässä sekä solujen toiminnan tutkimiseen. Lääketieteessä virusvektoreihin perustuvalla geeniterapialla uskotaan olevan tulevaisuudessa suuri merkitys useiden sairauksien hoidossa, joista etenkin syövän hoitoon soveltuvien virusvektoreiden kehitys on kiivaimman tutkimuksen alla.

 
 
Saavutettavuusseloste