fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Proteasomit
   

Sykliinit

Sykliinit ovat proteiineja, jotka ilmenevät soluissa vain tiettyjen solusyklin vaiheiden aikana säädellen siten solusyklin vaiheita. Ne säätelevät solusykliä aktivoimalla sykliineistä riippuvaisia kinaaseja (CDK) sitoutumalla niihin. Sykliinit hajotetaan proteolyyttisesti proteasomien avulla mitoosin aikana. Alla olevassa kuvassa violetti väri osoittaa sen solusyklin vaiheen, jossa kukin sykliineistä ilmenee solussa.

Sykliinit voidaan jaotella kahteen luokkaan: G1-sykliinit esiintyvät nimensä mukaisesti G1-vaiheessa ja edistävät siirtymistä S-vaiheeseen., mitoottiset sykliinit ilmenevät G2-vaiheessa ja edistävät siirtymistä solunjakautumiseen.
CDK:hon sitoutuneet G1-sykliinit käynnistävät DNA-replikaatioon vaadittavien proteiinien, mm. DNA-polymeraasin ja histonien tuoton.
Mitoottisen sykliinin määrä lisääntyy G2-vaiheessa ja se sitoutuu CDK:hon, muodostaen MPF-kompleksin (M-phase Promoting Factor). MPF aktivoituu muiden entsyymien vaikutuksesta ja edistää aktiivisessa muodossaan solunjakautumista. MPF inaktivoituu mitoosissa anafaasivaiheessa.

 
 
Saavutettavuusseloste