fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

Ohutleiketekniikka (TEM)

Läpäisyelektronimikroskooppinen tutkimus asettaa näytteelle useita vaatimuksia. Tarkasteltavan näytteen tulee olla tarpeeksi ohut, jotta elektronisuihku pystyy läpäisemään sen. Lisäksi elektronimikroskoopin näytekammiossa oleva tyhjiö asettaa vaatimuksen näytteen kestävyydelle. Runsaasti vettä sisältävä biologinen näyte täytyy käsitellä kemiallisesti, ja näytteen valmistus käsittää useita eri vaiheita. Lopputuloksena on ns. näyteblokki, joka säilyy vuosia käyttökelpoisena ja josta voidaan leikata läpäisyelektronimikroskooppista tarkastelua varten ohutleikkeitä.

 

Ohutleiketekniikassa näytevalmistuksen päävaiheet ovat:

 

1.      Fiksaatio eli kestävöittäminen

2.      (en bloc värjäys)

3.      Dehydraatio eli veden poisto

4.      Näytteen valaminen valuaineeseen

5.      Ohutleikkeiden leikkaus

6.      Ohutleikkeiden jälkivärjäys

 

 
 
Saavutettavuusseloste