fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 3

Immunofluoresenssi

Eri GFP-variantteja käytetään hyödyksi ns. FRET-tekniikassa (fluorescence resonance energy transfer), jolla pystytään mittaamaan eri fluorokromien välisiä etäisyyksiä nanometrien tarkkuudella. FRET-tekniikkaa käytetään tyypillisesti mittaamaan saman proteiinin eri osien tai suuremmassa rakenteessa sijaitsevan kahden eri proteiinin välistä välimatkan muutosta elävässä solussa tai in vitro.

 

FRET-tekniikka perustuu eksitaatioenergian siirtoon yhdeltä fluoresoivalta ryhmältä (luovuttajalta) toiselle (vastaanottajalle), mikäli ryhmät ovat riittävän lähellä toisiaan (1-10 nm). Energian siirtyminen vähentää luovuttajan fluoresenssin intensiteettiä lisäten samalla vastaanottajan fluoresenssin intensiteettiä, mikä pystytään mittaamaan. Energian siirto fluoresoivien ryhmien välillä on kääntäen verrannollinen ryhmien väliseen välimatkaan. Fluoresenssin intensiteeteissä tapahtuvien muutosten perusteella voidaan päätellä luovuttajan ja vastaanottajan välimatkassa tapahtunut muutos seurattavan prosessin (esim. proteiinissa tapahtuvan konformaatiomuutoksen) aikana.

 

FRET-tekniikkaa voidaan käyttää myös proteiinien laskostumisen tai kalvoilla tapahtuvien assosiaatio-dissosiaatio -prosessien seuraamiseen. Esimerkiksi heterodimeerisessä integriini-molekyylissä aktivoitumisen seurauksena tapahtuvaa konformaation muutosta (alfa- ja beta-alayksiköiden eroamista toisistaan) on seurattu käyttäen FRET-tekniikkaa.

 

 
 
Saavutettavuusseloste