fi not available
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

Elektronitomografia

Elektronitomografia (engl. electron tomography) on elektronimikroskopian sovellus, jossa tutkittavasta kohteesta otetuista kaksiulotteisista elektronimikroskooppikuvista luodaan kolmiulotteinen korkean resoluution rekonstruktio tomografian avulla.

 

Elektronitomografia soveltuu dynaamisten ja monimuotoisten soluorganellien, solun sisäisten rakenteiden, mikrobien ja erilaisten makromolekyylien yksityiskohtaiseen tutkimukseen. Menetelmällä voidaan tutkia sekä muoviin valettuja että jäädytettyjä näytteitä. Jälkimmäisten etuna on rakenteiden hyvä säilyvyys, koska näytteiden valmistuksessa ei käytetä kemiallisia fiksatiiveja, väriaineita eikä valuaineita.

 

Tutkittava näyte kuvataan digitaalisesti elektronimikroskoopilla kallistamalla näytettä eri kulmiin yhden akselin suuntaisesti. Kuvaus tapahtuu automatisoidusti. Keskimäärin kuvasarjoja kerätään 1-2º välein alueella ±60-70º. Kuvasarjat yhdistetään ja linjataan keskenään tietokoneella mallintamista varten. Tulokseksi saadaan kolmiulotteinen rekonstruktio kohteesta, jonka resoluutio on noin 5-10 nm.

 
 
Saavutettavuusseloste