fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

G-proteiinikytkentäiset reseptorit

Ligandin sitoutuminen G-proteiinikytkentäiseen reseptoriin saa aikaan muutoksen reseptorin proteiinirakenteessa. Rakenteenmuutos mahdollistaa G-proteiiniksi kutsutun solunsisäisen signaalimolekyylin aktivoitumisen. G-proteiini on GTP: tä sitova trimeerinen säätelyproteiini. Inaktiivisessa muodossa G-proteiinin alfa-alayksikkö sitoo GDP:n, mutta reseptorin aiheuttaman aktivaation seurauksena GDP vaihtuu GTP:ksi ja alfa-alayksikkö irtoaa beta-gamma alayksiköstä. Aktivoituneen G-proteiinin alayksiköt pystyvät solussa aktivoimaan kohdeproteiineja kuten adenylaattisyklaasia, fosfolipaaseja tai solun ionikanavia. G-proteiineissa on sisäinen GTPaasi aktiivisuus, joten proteiinin aktivaatioaika on rajallinen GTP:n hydrolysoitumisen vuoksi.

 
 
Saavutettavuusseloste