fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Kinetokoori

Kinetokoori on kromosomin sentromeeri-alueella sijaitseva proteiinien muodostama rakenne. Siihen tarttumalla mikrotubulukset pystyvät vetämään solunjakautumisen yhteydessä kahdentuneen DNA:n sisarkromatidit erilleen jakaen ne tasan kahden tytärsolun kesken.

 
 
Saavutettavuusseloste