fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Ribosomin toiminta
   
sivusto123
Vapaat ribosomit
   
sivusto123
Karkeapintainen ER
   

Translaatio

Translaatio eli lähetti-RNA:n kodonien ohjeen perusteella tapahtuva polypeptidiketjun muodostuminen tapahtuu solulimassa. Ennen polypeptidiketjun valmistusta aminohapot aktivoidaan eli kiinnitetään ATP:n energian avulla siirtäjä-RNA-molekyyleihin (kunkin aminohapon aktivoinnissa toimii oma entsyyminsä, aminoasyyli-tRNA-syntetaasi). Translaatio alkaa sillä, että lähetti-RNA sitoutuu pienempään kahdesta ribosomiyksiköstä, minkä jälkeen ensimmäinen aminoasyyli-tRNA ja suurempi ribosomiyksikkö kiinnittyvät kompleksiin. Ribosomit voivat toimia joko vapaina solulimassa tai solulimakalvostoon kiinnittyneenä.

Ensimmäinen aminoasyyli-tRNA kiinnittyy lähetti-RNA:n kodoniin AUG, joka merkitsee polypeptidiketjun alkua ja vastaa metioniini-aminohappoa. Synteesi alkaa nk. aminoterminaalisesta (N-terminaalisesta) päästä. Ensimmäisen aminohapon karboksyylihapporyhmään siis kiinnitetään seuraava aminohappo, jolloin aminoryhmä jää vapaaksi. Vastaavasti polypeptidiketjun toiseen päähän jää vapaa karboksyylihapporyhmä (C-terminaalinen pää). Vaikka polypeptidiketjun synteesi alkaa aina kodonista AUG, lähetti-RNA ei kuitenkaan ala tällä kodonilla. Ennen aloituskodonia lähetti-RNA:ssa on mm. sekvenssi, johon RNA:n pienempi alayksikkö kiinnittyy.

Polymeraatio jatkuu uusien siirtäjä-RNA-molekyylien tuodessa uusia aminohappoja ribosomiin lähetti-RNA:n kodonien mukaisessa järjestyksessä. Jokainen uusi aminohappo kuluttaa kaksi GTP:tä. Tämän energian avulla aminoasyyli-tRNA kiinnittyy ribosomiin ja ribosomi liikkuu lähetti-RNA:ta pitkin. Kun ribosomi tulee lopetuskodonin kohdalle, polypeptidiketjun polymeraatio loppuu ja ribosomi irtoaa lähetti-RNA:sta.

Polymeraation jälkeen polypeptidiketjun tulee vielä laskostua oikeaan kolmiulotteiseen konformaatioonsa, jotta se toimisi oikein. Jotkut proteiinit vaativat lisäksi kovalenttista muokkausta ennen kuin ne ovat valmiita (posttranslationaaliset modifikaatiot).

 
 
Saavutettavuusseloste