fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

sivusto123
Tumareseptorin toiminta
   
sivusto123
Tuman tehtävät
   

Tumareseptorit

Tumareseptorit sijaitsevat joko tumassa DNA:han kiinnittyneinä tai solun sytoplasmassa. Ne aktivoituvat solukalvon läpäisevän, hydrofobisen viestimolekyylin sitouduttua niihin. Tällaisia viestimolekyylejä ovat mm. useat hormonit (tyroksiini, estradioli, testosteroni, kortisoli, retinoli ja D-vitamiini), jotka reseptoriinsa sitouduttuaan vaikuttavat suoraan solun geeniekspressioon.

Rasvaliukoiset viestimolekyylit säilyttävät rakenteensa kauemmin kuin vesiliukoiset ja siksi myös niiden välittämät vasteet ovat pitkäkestoisempia kuin vesiliukoisten välittämät.

Kaikkien tumareseptorien rakenteeseen kuuluu:

  1.  Transkriptiota säätelevä alue
  2.  DNA:han sitoutuva alue
  3.  Ligandia sitova alue 

Primaarisen vasteen aikana reseptori-ligandi-kompleksin sitoutuminen DNA:han aikaansaa spesifisten säätelyproteiinien tuoton. Sekundaarisen vasteen aikana nämä säätelyproteiinit käynnistävät solun toimintaan varsinaisesti vaikuttavien proteiinien tuoton. Näin yksinkertainen hormonaalinen viesti voi aikaansaada monimutkaisia muutoksia geeniekspressiossa ja lopulta solun toiminnassa. Tumareseptorien toiminnan säätelyyn osallistuu lisäksi joukko apuproteiineja.

 

 
 
Saavutettavuusseloste