fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Monoklonaalisten vasta-aineiden tuottaminen
   

Hybridisolut

Hybridisoluilla tarkoitetaan eri alkuperää olevien solujen fuusiota. Solufuusio voidaan saada aikaan käsittelemällä soluja polyetyleeniglykolilla tai tiettyjen virusten läsnäollessa, joiden vaipan rakenteessa oleva glykoproteiini välittää kalvofuusiota. Solukalvojen yhdistyessä  muodostuu nk. heterokaryoni, jossa alkuperäisten solujen tumat jakavat saman sytoplasman. Jos heterokaryonien annetaan jakautua, muodostuu yksitumaisia hybridisoluja, joiden tumassa on kromosomeja molemmista alkuperäisistä soluista.

 

Hybridisoluja käytetään laajalti hyödyksi biologisessa tutkimuksessa. Somaattisten solujen genetiikan tutkimuksessa voidaan paikantaa geenejä tiettyihin kromosomeihin käyttämällä tutkimuksessa kahden eri nisäkäslajin (esim. jyrsijän ja ihmisen) hybridisoluja.

 

Normaalien vasta-aineita tuottavien B lymfosyyttien ja pahanlaatuisten myeloomasolujen fuusioita, nk. hybridoomasoluja, käytetään yleisesti monoklonaalisten vasta-aineiden tuottamiseen soluviljelyolosuhteissa. Monoklonaaliset vasta-aineet ovat erittäin arvokkaita tutkimustyökaluja. Niitä voidaan käyttää halutun proteiinin paikantamiseen soluissa tai solufraktioissa, proteiinien puhdistamiseen ja myös laajalti diagnostisiin ja terapeuttisiin sovelluksiin.

 

 

 
 
Saavutettavuusseloste