fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Gradienttisentrifugointi

Esimerkkinä gradienttisentrifugoinnista on isopykninen sentrifugointi (engl. buoyant density centrifugation), joka erottelee liuoksessa olevat partikkelit niiden tiheyden perusteella. Tällöin sentrifugiputkeen rakennetaan tiheysgradientti esim. sakkaroosista, glyserolista tai raskasmetallisuoloista, kuten kesiumkloridista tai kesiumsulfaatista. Gradientin pitoisuus valitaan siten, että sen tiheys tietyssä kohtaa gradienttia tulee yhtä suureksi kuin erotettavan aineen tiheys. Eroteltava suspensio pipetoidaan varovasti gradientin päälle. Sentrifugoinnin aikana suspensiossa olevat partikkelit liikkuvat gradientissa, kunnes saavuttavat kohdan, jossa ympäröivän gradientin tiheys on yhtä suuri kuin niiden oma tiheys. Tällöin eroteltava aine pysähtyy ja jää kellumaan ko. kohtaan gradienttia, jolloin putkeen muodostuu sarja tiheydeltään erilaisia vyöhykkeitä. Alin vyöhyke sisältää näytteen tiheimmät komponentit. Erottuneet vyöhykkeet ja niiden sisältämät partikkelit kerätään putkesta omiksi fraktioikseen.

 

Sakkaroosin ja glyserolin maksimitiheys on noin 1.3 g/cm3, ja niistä tehtyjä gradientteja käytetään tyypillisesti kalvopäällysteisten organellien, kuten Golgin laitteen, endoplasmisen kalvoston, lysosomien ja mitokondrioiden erotteluun. Materiaalit, joiden tiheys on suurempi kuin 1.3 g/cm3 (esim. DNA, RNA), vaativat erottuakseen tiheämmistä aineista tehtyjä gradientteja. Kesiumsuoloista valmistettuja gradientteja käyttämällä voidaan erottaa toisistaan esimerkiksi emäskoostumukseltaan erilaiset DNA molekyylit. Suurempi G-C pitoisuus tekee DNA:sta runsaasti A-T emäspareja sisältävää DNA:ta tiheämpää.

 

 

 
 
Saavutettavuusseloste