fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Glykolyysi
   
sivusto123
Rasvahappojen oksidaatio
   
sivusto123
Asyyliglyserolit
   

Triglyseridien ja fosfolipidien synteesi

Sekä triglyseridien että fosfolipidien synteesi alkaa glyserolin rasvahappoesterin (diasyyliglyserolin, kuvassa) muodostuksella. Eukaryoottisoluissa triasyyliglyserolien valmistus tapahtuu solulimassa ja fosfolipidien sER:n pinnalla.

Glyserolin rasvahappoesteri muodostetaan glyseroli-3-fosfaatista ja rasvahappo-KoA:sta. Glyseroli-3-fosfaatti voidaan valmistaa glykolyysissä syntyvästä digydroksiasetonifosfaatista tai maksan ja munuaisen soluissa glyserolista. Rasvahappo aktivoidaan kiinnittämällä siihen koentsyymi A (KoA). Aluksi kaksi tällaista rasvahappo-KoA:ta kiinnittyy glyseroli-3-fosfaatin kahteen vapaaseen hydroksyyliryhmään (kolmannessa hydroksyyliryhmässä on kiinni fosfaattiryhmä). Muodostunutta diasyyliglyserolia (fosfatidihappo) on soluissa hyvin pieni määrä, mutta se on tärkeä välivaihe sekä triasyyliglyserolien että fosfolipidien synteesissä. Diasyyliglyserolista valmistetaan triasyyliglyseroli vaihtamalla glyseroliin sitoutunut fosfaattiryhmä rasvahappoon (kolmannesta rasvahappo-KoA:sta).

 
 
Saavutettavuusseloste