fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

sivusto123
Erilaisia sentrifugeja
   

Sentrifugointi

Solun toiminnallista organisaatiota tutkittaessa on usein tarpeellista suorittaa eri solutyyppien, soluelinten ja makromolekyylin erottelu toisistaan. Tällöin puhutaan  fraktioinnista, jossa biologinen materiaali homogenoidaan, ja halutut partikkelit erotellaan ja puhdistetaan toisistaan erilaisilla sentrifugointimenetelmillä.

 

Sentrifugi on laite, jonka sisällä pyörivässä roottorissa tutkittavan homogenaatin partikkelit saadaan toisistaan erilleen sentrifugaalivoiman avulla. Laboratoriosentrifugit voidaan karkeasti ryhmitellä niiden saavuttaman kierrosnopeuden (engl. rounds per minute, RPM) perusteella hitaisiin, keskinopeisiin ja ultrasentrifugeihin. Sentrifugissa käytettävä roottori valitaan käyttöperusteen mukaan. Roottorin koosta ja mallista riippuu, millainen sentrifugaalivoima (RCF eli ns. g-arvo) ja erottelutehokkuus on mahdollista saavuttaa.

 

Sentrifugoinnin erottelukyky perustuu kappaleiden sedimentoitumiseen sentrifugaalivoimakentässä tietyillä nopeuksilla. Sedimentoituminen on riippuvaista partikkelien koosta, muodosta ja tiheydestä sekä kappaletta ympäröivästä väliaineesta. Käytettävät sentrifugointimenetelmät voidaan jakaa karkeasti jaottelu- eli differentiaalisentrifugointimenetelmiin sekä tiheys- eli gradienttisentrifugointimenetelmiin.


 

sentrifugoinnilla erotetut punasolu-pelletit

Solususpensiosta sentrifugoimalla

erotetut punasolupelletit

 

 
 
Saavutettavuusseloste