not available fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu / Viestinvälitys / Solujen välinen viestintä
taso 1

Solujen välinen viestintä

Solujen välinen viestintä on välttämätöntä monisoluisen organismin toiminnalle. Solut voivat vaikuttaa toisiinsa joko suoran kontaktin tai viestimolekyylien välityksellä. Elimistössä tapahtuva solujen välinen viestintä on jaettu viiteen ryhmään. Jaottelu perustuu lähinnä viestimolekyylin kulkeman matkan pituuteen.

1. Endokriininen viestinvälitys
2. Parakriininen viestinvälitys
3. Kontaktiin perustuva viestinvälitys
4. Autokriininen viestinvälitys
5. Synaptinen viestinvälitys