fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Satelliitit

Satelliitit voidaan jakaa kahteen ryhmään: satelliittiviruksiin ja virusoideihin. Satelliiteille on yhteistä, että ne eivät kykene itsenäiseen replikaatioon solussa. Jotta ne pystyisivät saattamaan replikaatiokiertonsa loppuun, isäntäsolun tulee olla samanaikaisesti ns. avustavan viruksen (helper virus) infektoima. Esimerkiksi AAV (adeno-associated virus) vaatii replikaatiossa avustajakseen adenoviruksen.

 

Virusoidit infektoivat kasvisoluja kasvivirusten avustamina. Koska virusoidien genomi on hyvin pieni (200-400 nt:n pituinen rengasmainen ssRNA), ne eivät koodaa proteiineja, vaan käyttävät hyväkseen avustavan viruksen proteiineja. Myös niiden lisääntyminen sytoplasmassa on riippuvaista avustavan viruksen toiminnoista.

 

 
 
Saavutettavuusseloste