fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Alkueläimet

Alkueläimet (Protozoa) ovat yksisoluisia eukaryootteihin kuuluvia heterotrofisia mikro-organismeja. Alkueläimiä tunnetaan nykyisin noin 35 000 lajia, ja ne jaetaan seitsemään pääjaksoon seuraavasti: Sarcomastigophora, Labyrinthulata, Ciliophora, Apicomplexa, Microspora, Myxozoa ja Ascetospora.

 

Alkueläimet ovat levinneet koko maapallolle ja elävät kaikissa mahdollisissa habitaateissa. Suurin osa lajeista elää yksittäin, mutta jotkut muodostavat yhdyskuntia. Alkueläimet ovat liikkumaan kykeneviä soluseinättömiä eliöitä, jotka käyttävät ravinnokseen muita organismeja tai orgaanisia partikkeleita.Useimmat alkueläimet elävät vedessä, ja ne kykenevät tarvittaessa muodostamaan paksukuorisia kystoja, jotka suojaavat niitä kuivumiselta. Monet alkueläimet ovat eläinten loisia, jotka voivat olla hyödyllisiä symbiontteja (esim. suolistossa elävät lajit), mutta osa niistä aiheuttaa pahoja sairauksia, kuten malariaa, unitautia, punatautia ja leishmaniaasia.



 

 
 
Saavutettavuusseloste