fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Kolmiulotteisuus

Mikroskooppisesta näytteestä saatava kuva on yleensä kaksiulotteinen. Tämä pitääkin ottaa huomioon kuvaa tulkittaessa. Vieressä oleva piirros näyttää, miten näytteenä käytetty tietty kohde jakaantuu peräkkäisissä leikkeissä. Kahden peräkkäisenkin leikkeen antama kuva tietyn kohteen rakenteesta ja koosta voi täten vaihdella hyvinkin paljon.

Solun poikkileikkauskuvia 0,30 mikrometrin välein (konfokaali mikroskooppi).
Aktiinisäikeiden värjäys; falloidiini-546 (punainen), tuman värjäys; DAPI (sininen).

 
 
Saavutettavuusseloste