fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Tutkimus polku Molekyylibiologisia menetelmiä
taso 1

Molekyylibiologisia menetelmiä

Molekyylibiologia tutkii biologiaa molekyylitasolla. Tieteenala risteää erityisesti biokemian, genetiikan ja solubiologian kanssa. Molekyylibiologiset menetelmät keskittyvät nukleiinihappojen (DNA ja RNA) ja proteiinisynteesin käsittelyyn ja tutkimiseen.

Olennaisen osan molekyylibiologisia menetelmiä muodostavat yhdistelmä-DNA-tekniikat, joilla tuotetaan DNA-molekyylejä, joissa on nukleotidisekvenssejä useammasta kuin yhdestä lähteestä. Yhdistelmä-DNA-tekniikkaa käytetään hyödyksi mm. kloonauksessa eli tietyn DNA-sekvenssin eristämisessä ja monistamisessa jossakin elävässä systeemissä.

Laboratoriotekniikoiden lisäksi molekyylibiologian alalla hyödynnetään paljon informaatiotieteitä (bioinformaatiotekniikka). Molekyylistä voidaan tietokoneohjelman avulla esimerkiksi rakentaa kolmiulotteinen malli tai verrata tuntematonta sekvenssiä sekvenssitietokantaan.

 
 
Saavutettavuusseloste