fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Oligosakkaridien rakenne

Oligosakkaridit muodostavat hyvin monimaisen joukon rakenteita. Glykoproteiinien oligosakkaridit voidaan luokitella joko N- tai O-sidoksillisiksi sen mukaan, tapahtuuko niiden sitoutuminen asparagiinin amino-ryhmään vai seriinin tai treoniinin hydroksyyli-ryhmään. Alla olevassa kuvassa on N-sidoksellisten oligosakkaridien päätyypit. Nämä nimenomaiset rakenteet ovat vain esimerkkitapauksia, niiden haarautumiskohtien määrä ja rakenne vaihtelee huomattavasti. Sokereiden toinen tapa situotua valkuaisaineisiin on O-sidoksellinen liitos seriini tai treoniinin hydroksyyli-ryhmään. Lipideihin voi myös sitoutua sokerirakenteita muun muassa fosfaatti-ryhmien välityksellä.

 
 
Saavutettavuusseloste