fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
taso 3

pH

Useimpien luonnollisten elinympäristöjen pH vaihtelee välillä 5-9, ja tämä onkin yleisin pH-optimialue useille mikrobeille, ns. neutrofiileille. Organismeja, joiden pH-optimi on hyvin matala (pH 1-5), kutsutaan asidofiileiksi. Vastaavasti organismit, joiden pH-optimi on hyvin korkea (pH 9-12), ovat alkalofiileja. Monilla mikro-organismeilla on useampikin pH-optimialue riippuen muista sen hetkisistä kasvuolosuhteista, kuten ravinteiden saatavuudesta ja lämpötilasta.

 

Vaikka ympäristön pH olisi hyvin hapan tai emäksinen, solun sisäisen pH:n tulee pysytellä lähellä neutraalia, jotta makromolekyylien stabiilius säilyy. Tämän vuoksi mikrobien laboratorioviljelmiin lisätään yleensä puskurina toimivaa kemikaalia, jonka tehtävänä on pitää kasvatusliuoksen pH mahdollisimman vakiona.

 

Asidofiilit suojautuvat ympäristön happamuudelta muuttamalla solukalvonsa koostumusta vähemmän läpäiseväksi, erittämällä puskuroivia molekyylejä ja pumppaamalla vetyioneja aktiivisesti ulos solusta. Nämä auttavat ylläpitämään solun sisäisen pH:n tasolla 6,5 - 7,0.

 

Alkalofiilit säilyttävät sisäisen homeostaasin aktiivisen ja passiivisen säätelyn avulla. Alentunut solukalvon läpäisevyys ja sytoplasman runsas polyamiinipitoisuus puskuroivat sytoplasmaa. Lisäksi solukalvon Na+ -kanavat osallistuvat aktiivisesti solun pH:n alentamiseen. Alkalofiilien sisältämät entsyymit ovat myös erittäin pH-stabiileja, ja niitä hyödynnetäänkin monien detergenttien valmistuksessa.

 

 
 
Saavutettavuusseloste