fi not available
1 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Hybridisaatio

Southern blot
Keksijänsä Edwin Southernin mukaan nimetyllä menetelmällä voidaan tunnistaa tietty DNA-sekvenssi DNA-näytteestä. Näyte ajetaan geelielektroforeesilla ja siirretään sen jälkeen kalvolle kapillaari-ilmiön välityksellä. Kalvolta voidaan sitten paikantaa haluttu DNA-sekvenssi käyttämällä leimattua komplementtisekvenssiä. Hybridisaatiota varten DNA denaturoidaan yksijuosteiseksi, jotta leimatulla koettimella on mahdollisuus kiinnittyä näytteeseen.

Northern blot
Northern blot on Southern blotin tyyppinen menetelmä, jolla tutkitaan tietyntyyppisten RNA-molekyylien ilmenemistä solussa. Kuten Southern blotissa, myös Northern blotissa näyte erotellaan geelielektroforeesilla ja siirretään sitten kalvolle, josta RNA-molekyylit voidaan paikantaa. Useimmiten havainnoidaan RNA-molekyylien kokoa ja määrää, ei tiettyä sekvenssiä. Tällä tavoin voidaan esimerkiksi havainnoida solussa tapahtuvan geenien ilmenemisen voimakkuutta (= RNA:n määrää). Northern blot on yksi perusmenetelmistä, jolla tutkitaan, milloin tiettyjä geenejä ilmennetään kudoksissa.

Western blot
Nukleiinihappojen tapaan myös proteiinit voidaan elektroforeesin (SDS-PAGE) jälkeen siirtää kalvolle paikantamista varten. Proteiinit paikannetaan kalvolta yleensä tiettyyn proteiiniin sitoutuvalla leimatulla vasta-aineella, ei hybridisaation avulla. 

 
 
Saavutettavuusseloste