fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
taso 1

Virukset

Virus on nukleiinihappoa sisältävä proteiinikuoren (ja lipidikaksoiskalvon) ympäröimä eläviä organismeja infektoiva partikkeli. Viruksen määritteenä voidaan käyttää seuraavia seikkoja:

 

(1) Viruspartikkelit muodostuvat isäntäsolun tuottamista erillisistä rakenneyksiköistä, joista valmiit partikkelit kootaan.

 

(2) Viruspartikkelit itsessään eivät kasva eivätkä lisäänny jakautumalla.

 

(3) Viruksilta puuttuu metabolisen energian tuottamiseen ja proteiinisynteesiin tarvittava geneettinen informaatio.

 

Koska viruksilla itsellään ei ole kykyä tuottaa biokemiallisissa prosesseissa (esim. makromolekyylien synteesissä) tarvittavaa energiaa, ne ovat täysin riippuvaisia isäntäsolustaan. Virusten elämänmuoto poikkeaa soluteoriassa määritellystä elämän perusyksiköstä, eikä virusten luokittelu eläviin organismeihin kuuluviksi ole kiistatonta.

 

 
 
Saavutettavuusseloste