fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

Dialysointi

Dialyysi on menetelmä, jonka avulla voidaan poistaa tai vaihtaa biologisessa näytteessä oleva suola, vaihtaa näytteen sisältämä puskuriliuos tai erotella pienet molekyylit suurista makromolekyyleistä. Dialyysi perustuu diffuusioon, ja se on yleisesti käytetty menetelmä esimerkiksi proteiinien puhdistamisessa. Dialyysi suoritetaan tavallisesti dialyysiletkua käyttäen, jonka kalvo läpäisee pieniä, mutta ei suuria molekyylejä. Kalvon läpäisevyys riippuu sen huokoskoosta. Tyypillinen läpäisyraja voi olla esimerkiksi 10 000 - 15 000 daltonia tarkoittaen, että kyseistä kokoa pienemmät molekyylit pääsevät kalvon läpi. 

 

Dialysoitava näyte suljetaan dialyysikalvon sisään, joka asetetaan ulkoliuosta (puskuria) sisältävään astiaan. Dialyysiin vaikuttavat tasapainotilan saavutettavuus sekä dialyysin nopeus. Pienet molekyylit vaeltavat kalvon läpi niin kauan, että niiden pitoisuus on sama kalvon molemmin puolin. Mikäli dialyysiä halutaan tämän jälkeen jatkaa, tulee ulkoliuos vaihtaa. Dialyysin nopeus on puolestaan sitä suurempi, mitä isompi pitoisuusero vallitsee kalvon kahta puolen.

 

Dialyysiä voidaan myös käyttää proteiinin ja sen sitoman ligandin välisen sitoutumisreaktion tasapainovakion määrittämiseen, mikäli ligandin molekyylipaino on pieni. Tämä tehdään erityisessä dialyysilaitteessa. Tutkittava proteiini ja ligandi erotetaan toisistaan dialyysikalvolla, jonka läpi ligandimolekyylit pääsevät liikkumaan. Kun systeemi saavuttaa tasapainotilan, määritetään ligandin pitoisuus kalvon molemmin puolin. Kun proteiinin pitoisuus tunnetaan, voidaan sitoutumisreaktion tasapainovakio määrittää.

 

 
 
Saavutettavuusseloste