fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Entsyymi-immunosytokemia

Entsyymi-immunosytokemialliset menetelmät yhdistävät perinteiset immunosytokemialliset metodit tutkittavan antigeenin paikantamisen solusta tai kudoksesta entsyymien avulla. Yleisesti käytössä oleva entsyymi on piparjuuriperoksidaasi (engl. horseradish peroxidase), johon voidaan liittää (eli konjugoida) eri vasta-aineita. Kun piparjuuriperoksidaasikonjugoitu vasta-aine on sitoutettu antigeeniinsa, reaktioon lisätään entsyymin substraattia, vetyproksidia ja näkyvän sakan tuottavaksi aineeksi diaminobentsidiiniä (DAB). Reaktion lopputuote, ruskea elektronitiheä sakka, voidaan havaita sekä valo- että elektronimikroskoopilla.

 
 
Saavutettavuusseloste