fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 3

Fotosysteemit

Joissain tapauksissa fotosysteemi I voi toimia itsenäisesti kehässä (ns. syklinen fotofosforylaatio), jolloin muodostuu ainoastaan ATP:tä. Tällöin elektronit palaavat primaariselta elektronin vastaanottajalta sytokromi b6f-yhdistymän ja plastosyaniinin kautta takaisin reaktiokeskukselle.

 

Elektronireitin valinta kussakin tilanteessa riippuu kloroplastin sen hetkisestä ATP:n ja NADPH:n pitoisuuksien suhteesta. Fotosysteemien II ja I toimiessa yhtä aikaa elektronit virtaavat lineaarisesti fotosysteemi II:lta fotosysteemi I:lle, jolloin ATP:tä ja NADPH:ta muodostuu suurin piirtein saman verran. Hiilen assimilaatioreaktiot Calvinin kierrossa kuluttavat kuitenkin suhteessa enemmän ATP:tä, jolloin NADPH:n pitoisuus kloroplastissa kasvaa. Tämä ohjaa fotofosforylaation siirtymään tilapäisesti sykliselle reitille, kunnes ATP:n pitoisuus kasvaa jälleen vastaamaan sen hetkistä tarvetta. Samalla ATP:tä tuotetaan myös kloroplastin muihin ATP:tä vaativiin reaktioihin.

 

Syklisessä fotofosforylaatiossa ei muodostu NADPH:ta eikä happea. ATP:n kemiosmoottinen synteesi tapahtuu samalla mekanismilla sekä lineaarisessa että syklisessä elektroninkierrossa.

 

 

 
 
Saavutettavuusseloste