fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
taso 3

Kokoaminen

Vaipallisten virusten vaipan transmembraaniproteiinit tuotetaan normaalisti ER:n ribosomeilla, josta ne kuljetetaan Golgin laitteeseen glykosylointia ja muokkausta varten. Sieltä vaippaproteiinit kuljetetaan kohdekalvolle, jonne ne keräytyvät. Kapsidiproteiinit tuotetaan sytoplasmassa vapaana olevilla ribosomeilla. Viruksen genomi pakataan joko lähes valmiin proteiinikuoren (procapsid) sisälle, tai kapsidin kokoaminen tapahtuu yhtäaikaisesti genomin pakkaamisen kanssa (monet helikaaliset virukset).

 

Viruspartikkelien kokoamista, maturaatiota ja solusta vapautumista ei useinkaan voida erottaa selkeästi erillisiksi vaiheiksi, eikä kokoamistapahtumaa sääteleviä tekijöitä tunneta vielä tarkasti. Kokoamisprosessin saattaa laukaista virusproteiinien kerääntyminen solun kalvoille tai vaihtoehtoisesti virusproteiinien ja genomimolekyylien pitoisuuden nousu solussa tietyn tason yläpuolelle. Viruksen rakenteelliset komponentit kerääntyvät monissa solutyypeissä nk. inkluusiokappaleisiin (inclusion bodies), jotka ovat tyypillisiä virusinfektion myöhäisen vaiheen merkkejä. Inkluusiokappaleiden koko ja paikka solussa ovat luonteenomaisia tietyille viruslajeille. Esimerkiksi rabiesviruksen infektoimissa soluissa voidaan havaita suuria perinukleaarisia Negrin kappaleita (Negri bodies).

 

Yksinkertaisimmillaan viruspartikkelin kokoaminen isäntäsolussa tapahtuu symmetriasääntöjen mukaisesti kuoren proteiiniyksiköiden vuorovaikutuksen laukaisemana. Joillain viruksilla kokoamistapahtuma on monivaiheinen prosessi, jota ohjaavat myös isäntäsolun ja viruksen koodaamat skaffoldiproteiinit (scaffolding proteins).

 

 
 
Saavutettavuusseloste