fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

sivusto123
Meioosin diploteeni
   
sivusto123
Oogeneesi
   
sivusto123
Spermatogeneesi
   
sivusto123
Sukusolujen muodostuminen
   
sivusto123
Hedelmöitys
   

Meioosi

Meioosi on suvulliseen lisäntymiseen sopivaksi muuntunut solunjakautumistapahtuma, johon kuuluu kaksi tuman ja solun jakautumista, mutta vain yksi kromosomien kahdentuminen eli replikaatio. Sukupuolisolujen muodostumista sanotaan gametogeneesiksi. Meioosin vaiheet ovat:

Profaasi I: Meioosin I jaon profaasi on pitkä (kuukausia, jopa vuosia) ja voidaan jakaa viiteen vaiheeseen

  1. Leptoteenissa kromosomit alkavat erottua itsenäisinä rihmoina. 
  2. Tsygoteenissa homologiset kromosomit konjugoituvat eli muodostavat kromosomipareja.
  3. Pakyteenissa homologiset kromosomit alkavat pakkaantua ja vastinkromatidien välillä tapahtuu tekijäinvaihto paternaalisen ja maternaalisen kromosomin välillä (=kromosomin sisäinen rekombinaatio). 
  4. Diploteenissa kromosomit tiivistyvät edelleen ja tekijäinvaihdokset näkyvät kiasmoina valomikroskoopilla
  5. Diakineesissä kromosomit loittonevat toisistaan, mutta kiasmat pitävät kromosomeja edelleen kiinni toisissaan, tumakotelo häviää ja tumasukkula muodostuu.

Metafaasi I: Kromosomiparit asettuvat tumasukkulan jakotasoon sattumanvaraisesti (=kromosomien välinen rekombinaatio).

Anafaasi I: Homologiset kromosomit irtoavat toisistaan ja alkavat vetäytyä kohti vastakkaisia napoja polaaristen mikrotubulusten lyhentymisen seurauksena.

Telofaasi I: Homologiset kromosomit saavuttavat poolinsa ja sytokineesi voi alkaa. Meioosin I jakautumisen jälkeen kromosomien lukumäärä on puolittunut eli se on haploidinen.

Interkineesi: Interkineesi on meioosijakautumisen lyhytkestoinen välivaihe, jonka aikana kromosomit dekondensoituvat ja kromatidien sisarsentromeerit eriytyvät. Kromosomit eivät replikoidu. Sentriolit liikkuvat tumakalvoa pitkin vastakkaisille puolille tumaa.

Profaasi II: Kromosomit tiivistyvät uudelleen ja asettuvat tumakotelon läheisyyteen. Tumakalvo häviää ja tumasukkula rakentuu. 

Metafaasi II: Kromosomit asettuvat tumasukkulan jakotasoon yksitellen. 

Anafaasi II: Tytärkromatidit irtoavat toisistaan ja vaeltvat kohti vastakkaisia napoja.

Telofaasi II: Tumasukkula häviää ja tumajyvänen ja tumakotelo muodostuvat uudelleen. 

Sytokineesi: Solulima jakautuu neljän haploidisen tytärsolun kesken, joista kussakin on erilainen haploidi kromosomisto. 

 
 
Saavutettavuusseloste