fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Anaerobinen energiantuotto

Jos soluissa on happea paikalla, pyruvaattia voidaan glykolyysin jälkeen hapettaa edelleen, jolloin muun muassa NADH-molekyylit hapettuvat takaisin NAD+:ksi. Anaerobisissa soluissa tätä ei tapahdu, eikä glykolyysissä syntynyt NADH pääse hapettumaan. NADH täytyy kuitenkin muuttaa takaisin NAD+:ksi, koska muuten glykolyysi pysähtyisi NAD+:n loppuessa.

 

Anaerobisissa soluissa (kuten anaerobiset hiivasolut ja bakteerit) NAD+ regeneroidaan fermentaatioreaktioissa. Niissä NADH:n vety ja elektronit siirretään jollekin sopivalle orgaaniselle molekyylille, joka siirretään ulos solusta. Esimerkiksi anaerobisissa lihassoluissa maitohappo toimii tällaisena molekyylinä.

 

Mikrobeilla on useita tapoja regeneroida NAD+, muun muassa alkoholikäyminen. Tällöin etanolin mukana kuljetetaan solun ulkopuolelle NADH:lta vapautuneet vety ja elektronit.

 
 
Saavutettavuusseloste