fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Tutkimus polku Biokemiallisia menetelmiä
taso 1

Biokemiallisia menetelmiä

Solun toimintojen molekyylitason tarkasteluun on olemassa lukuisa joukko biokemiallisia tutkimusmenetelmiä, joiden lähtökohtana on tutkittavien kudosten tai solujen hajottaminen, sekä haluttujen molekyylien erottelu solun muista yhdisteistä.

 

Kudokset voidaan hajottaa yksittäisiksi solutyypeikseen, sekä eristää halutut soluorganellit ja makromolekyylit omiksi fraktioikseen erilaisilla homogenointi- ja sentrifugaatiomenetelmillä.

 

Kromatografisia menetelmiä käyttämällä molekyylit voidaan erotella toisistaan molekyylipainon, hydrofobisuuden, varauksellisuuden tai niiden affiniteetin perusteella. Molekyylien erottelussa voidaan käyttää myös elektroforeesia, joka erottelee tutkittavat aineosat sähkökentässä perustuen niiden kokoon ja/tai varaukseen.

 

Spektrofotometriset menetemät soveltuvat molekyylien tunnistamiseen tai niiden pitoisuuden määrittämiseen näytemateriaalista.

 

 
 
Saavutettavuusseloste