fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Limasienet

Limasienet ovat sienten ja alkueläinten välimuotoja. Sienten tapaan limasienillä on elinkierto, ja ne tuottavat itiöitä. Alkueläinten tapaan limasienille on kehittynyt liikkumiskyky. Limasienet elävät pääasiassa maatuvan kasviaineksen pinnalla, josta ne fagosytoivat ravinnokseen muita mikro-organismeja, pääasiassa bakteereja. 

 

Limasienet voidaan jakaa kahteen ryhmään. Sellulaarisiin (Dictyostelium) ja asellulaarisiin lajeihin (mm. Physarum). Elinkiertonsa vegetatiivisessa vaiheessa asellulaariset limasienet esiintyvät suurina ja värikkäinä limakkoina eli plasmodioina, jotka kykenevät liikkumaan amebojen tapaan valejalkojen avulla. Plasmodio koostuu protoplasmamassasta, joka kuivuttuaan muodostaa itiöpesäkkeen (sporangium). Itiöpesäkkeessä kehittyy itiöitä, jotka vapautuvat ja säilyvät dormantteina pitkiä aikoja. Suotuisissa olosuhteissa itiöt itävät, ja niistä kehittyy parveiluitiöitä (swarm cells). Kahden haploidin parveiluitiön fuusio tuottaa diploidin plasmodion.

 

Sellulaariset limasienet esiintyvät elinkiertonsa vegetatiivisessa vaiheessa yksittäisinä amebojen kaltaisina soluina, mutta ravintotilanteen heikentyessä solut kerääntyvät yhteen muodostaen pseudoplasmodioita, jotka pystyvät liikkumaan suurina massoina. Kun ravintotilanne on suotuisa, pseudoplasmodion liike pysähtyy, ja itiöemän (fruiting body) kehittyminen alkaa. Itiöemän kypsyttyä itiöt vapautuvat, niistä kehittyy uusia vegetatiivisia soluja. Limasienten lisääntyminen voi tapahtua myös suvullisesti erityisten makrokystien eli lepoitiöiden välityksellä.

 

 
 
Saavutettavuusseloste