fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
TEM-kuvia
   

Läpäisyelektronimikroskopia (TEM)

Läpäisyelektronimikroskopiasta käytetään yleisesti nimitystä TEM eli transmissioelektronimikroskopia. Se perustuu elektroneja lähettävän hehkukatodin käyttöön valon lähteenä.

  • elektronisuihkun kulkiessa näytteen läpi osa elektroneista törmää näytteen atomien elektroneihin tai ytimiin, ja muuttaa suuntaansa eli siroaa.
  • sironneet elektronit rajataan pois apertuurin (rajoitin) avulla.
  • sironta on suurin tiheimmissä kohdissa näytettä, jotka alueet näkyvät kuvassa (fluoresoivalla levyllä) tummina.
  • näytteessä olevia tiheyseroja pyritään kasvattamaan värjäämällä näytettä raskasmetallisuoloilla, jolloin kuvan kontrasti paranee.
  • tarkasteltavat kohteet voidaan valokuvata.
  • totaalisuurennus käytännössä 250 000-kertainen.
  • erotuskyky noin 0,2-0,8 nm, korkean erotuskyvyn laitteilla jopa 0,12 nm. 
  • korkeajännite-elektronimikroskoopissa (1000-3000kV) elektronien läpäisykyky lisääntyy, jolloin voidaan tarkastella paksumpia leikkeitä.

 
 
Saavutettavuusseloste