fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Plasmidit
   

Kloonaus

Molekyylibiologiassa kloonauksella tarkoitetaan yleensä jonkun tietyn DNA-sekvenssin eristämistä ja monistamista jossakin elävässä systeemissä. Jotta DNA-sekvenssiä voidaan monistaa jossakin eliössä, pitää sen olla liitettynä johonkin replikoituvaan elementtiin, esimerkiksi bakteerisoluja käytettäessä plasmidiin. Kloonauksessa on seuraavia vaiheita: DNA-molekyylien hajottaminen palasiin (esim. digestio), palasten yhdistäminen (ligaatio) tarkoitukseen sopivalla tavalla, DNA:n vieminen soluun (transformaatio tai transfektio) ja valinta eli tietyn DNA-sekvenssin tunnistaminen soluista.

Eräs molekyylibiologian perusmenetelmistä on ekspressiokloonaus. Tässä menetelmässä tiettyä proteiinia koodaava DNA kloonataan (PCR:n ja/tai restriktioentsyymien avulla) plasmidiin (ekspressiovektori). Plasmidissa voi olla erityisiä promoottereita halutun proteiinin tuottoa varten ja antibioottiresistenssigeeni plasmidin jäljittämisen helpottamiseksi.

Kloonattavaan DNA-jaksoon voidaan tehdä myös suunniteltuja mutaatioita PCR:n avulla. Tällä tavoin voidaan esimerkiksi tutkia tiettyjen aminohappojen merkitystä geenin koodaaman proteiinin toiminnalle.

 
 
Saavutettavuusseloste