fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 1

Aerobinen energiantuotto

Aerobisissa olosuhteissa energiantuotto on tehokkaampaa kuin hapettomissa olosuhteissa. Mikäli solulla on happea käytettävissään, glykolyysissä muodostunut pyruvaatti hapetetaan edelleen sitruunahappokierrossa.

Suurin osa aerobisissa olosuheissa saatavasta energiasta saadaan oksidatiivisessa fosforylaatiossa, jossa sitruunahappokierrossa pelkistyneet elektroninsiirtäjät (mm. NADH) luovuttavat siirrettävät elektronit hapelle.

 

                    

 
 
Saavutettavuusseloste