fi not available
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Pienet häiritsevät RNA:t, siRNA

Pienten RNA-molekyylien on havaittu säätelevän mRNA:n ilmentymistä ns. RNA-vaimennoksen (RNA-interferenssin) avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että lyhyet 20-22 nukleotidin mittaiset yksiketjuiset RNA-oligonukleotidit saavat aikaan oligonukleotidille komplementaarisen mRNA:n nopean hajoamisen solussa muodostaessaan kaksijuosteista RNA:ta.

Näihden RNA-molekyylien avulla on melko yksinkertaista kytkeä haluttu geeni antamalle esimerkiksi viljellylle solukolle valitun geenin mukaan suunniteltua RNA:ta niin, että RNA menee solujen sisään.

 
 
Saavutettavuusseloste