not available fi not available
1 not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu / Tutkimus / Rakennetutkimus
taso 1

Rakennetutkimus

Rakennetutkimus on molekyylibiologian haara, joka keskittyy selvittämään biologisten makromolekyylien, pääasiassa proteiinien ja nukleiinihappojen rakennetta. Makromolekyylit ovat solun toiminnallisia rakenneosasia, joiden toiminta perustuu yleensä niiden oikeanlaiseen kolmiulotteiseen rakenteeseen. Esimerkiksi proteiinin toiminta solussa on riippuvaista sen tertiäärirakenteesta, joka taas perustuu proteiinin primaarirakenteeseen.

 

Rakennetutkimuksessa käytettäviä menetelmiä ovat mm. kristallografia, elektronimikroskopia, elektronitomografia ja erilaiset spektroskooppiset menetelmät (mm. CD-spektrometria ja NMR). Lisäksi rakennetutkimuksessa hyödynnetään nykyään laajalti bioinformatiikkaa, joka yhdistää useita eri tieteenaloja.