fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Solukalvon kanavaproteiinit

Osa kanavaproteiineista on jatkuvasti auki, mutta useimmat avautuvat vain hetkellisesti jonkin sopivan ärsykkeen vaikutuksesta.

Niillä on kolme tärkeää tehtävää:

  1. ne säätelevät solun tilavuutta ja eritys- ja imeytymistapahtumia yhteistyössä pumppujen ja kantajaproteiinien kanssa avustaen veden ja ionien kuljetuksessa
  2. ionikanavat säätelevät sähköistä potentiaalia solun sisä- ja ulko-osan välillä
  3. toiset kanavaproteiinit päästävät Ca-ioneja solujen ulkopuolelta tai endoplasmakalvoston sisältä, mikä voi käynnistää useanlaisia soluvasteita (muun muassa eritystä, lihaksen supistumista, mikrotubulusten purkautumista)

Ärtyvissä soluissa (lihas- ja hermosolut) on jännitemuutoksiin reagoivia kanavaproteiineja, jotka solun depolarisaatiossa avautuvat hetkellisesti saaden ensin aikaan hermosoluissa Na-ionien vuodon solun sisään ja K-ionien vuodon ulos.

Tämän jälkeen alkuperäinen tilanne (solunsisäinen korkea K-pitoisuus ja matala Na-pitoisuus) palautetaan Na/K-ATPaasin toimesta. Hermoärsyke etenee tällä tavoin.

Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu ionikanavan toimintaa. Kanavan aukeaminen johtaa kationien (positiivisesti varautuneiden ionien) virtaamiseen solun sisään.

 
 
Saavutettavuusseloste