fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 1

Entsyymit

Entsyymeillä tarkoitetaan proteiineja, jotka toimivat kemiallisten reaktioiden katalyytteinä. Ne pystyvät jo pieninä pitoisuuksina mahdollistamaan, nopeuttamaan tai säätelemään kemiallisia reaktioita. Useimmat soluissa tapahtuvista reaktioista ovat entsyymien katalysoimia, koska ilman entsyymejä metaboliset reaktiot tapahtuisivat liian hitaasti.

 

Entsyymit rakentuvat tyypillisesti proteiiniosasta, apoentsyymistä, joka määrää entsyymin spesifisyyden. Lisäksi entsyymin rakenteessa on voi olla jokin muu molekyyliosa kuin proteiini, joka on välttämätön entsyymin aktiivisuudelle. Tällaista osaa kutsutaan kofaktoriksi. Kofaktori voi olla epäorgaaninen, kuten metalli-ioni tai orgaaninen rakenne, kuten koentsyymi. Jotkut entsyymit tarvitsevat sekä metalli-ionin että koentsyymin saavuttaakseen aktiivisuutensa. Entsyymiin kovalenttisesti liittynyt metalli-ioni tai koentsyymi muodostaa prosteettisen ryhmän. Täydellistä, katalyyttisesti aktiivista entsyymiä kutsutaan holoentsyymiksi

 
 
Saavutettavuusseloste