fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

Kaspaasiaktivaatio

Solu on jatkuvasti valmiina kuolemaan, toisten solujen erittämät selviytymistekijät pitävät sitä hengissä. Mikäli solu saa riittävästi apoptoosia indusoivia viestejä käynnistyy solussa solukuolemaan johtava koneisto. Apoptoosi käynnistyy spesifisten proteaasien, kaspaasien vaikutuksesta. Kaspaasi aktivaation estämisen on tutkimuksissa todettu suojaavan solua solukuolemalta.

Inaktiivisia prokaspaaseja, valmiiden kaspaasientsyymeiden esiasteita, on valmiina kaikissa soluissa. Aktiivinen kaspaasi kykenee aktivoimaan toisia prokaspaaseja. Siksi prokaspaasien aktivaatio johtaa yhä uusien kaspaasien aktivaatioon ja lopulta peruuttamattomasti solun kuolemaan. Yli 10 erilaista kaspaasia on tunnistettu. Osa kaspaaseista toimii yksinomaan kaspaasikaskadin käynnistyksessä, osa solun proteiinirakenteiden hajotuksessa.

 
 
Saavutettavuusseloste