fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Itiöeläimet

Itiöeläimet ovat suuri ryhmä obligatorisia loisia, joiden isäntäeliöinä toimivat useat selkärankaiset ja selkärangattomat. Niiden aikuisvaiheen muodot ovat muista alkueläimistä poiketen liikuntakyvyttömiä, ja ravinnonotto tapahtuu absorption välityksellä. Itiöeläimille on tyypillistä monimutkainen elinkierto, jossa esiintyy suvullisen ja suvuttoman sukupolven vuorottelua sekä itiö- ja kystavaiheita.

 

Ihmisen kannalta merkittävin itiöeläin on malarian aiheuttaja (Plasmodium). Malariasporotsoiitit leviävät Anopheles-hyttysen pureman välityksellä ihmiseen, jossa ne lisääntyvät suvuttomasti (skitsogonia). Suvullinen lisääntyminen (sporogonia) tapahtuu naarashyttysen suolistossa.


 
 
Saavutettavuusseloste