fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Mikrobit polku Kasvu ja lisääntyminen
taso 2

Kasvu ja lisääntyminen

Mikrobiologiassa kasvu määritellään solulukumäärän lisääntymiseksi. Bakteerisolut lisääntyvät binaarijakautumisen kautta, jossa isäntäsolu jakautuu kahdeksi tytärsoluksi. Jakautumista edeltää joukko biosynteesireaktioita, joissa uuden solun muodostumiseen tarvittavat solurakenteet muodostuvat.

 

Voimakkaan kasvusyklin aikana koko solun sisältö kahdentuu siten, että kumpikin syntyvä tytärsolu saa täydellisen kromosomin sekä riittävän määrän muita makromolekyylejä, monomeerejä sekä epäorgaanisia ioneja. Sauvabakteeri E. colin jakautumisen alku voidaan viljelmässä havaita solun pidentymisellä, minkä jälkeen solukalvo ja -seinä kuroutuvat sisään muodostaen ns. väliseinän (septum). Väliseinä jakaa solun kahtia, ja tytärsolut irtoavat toisistaan.

 

Kasvusykliin tarvittava aika vaihtelee suuresti bakteerilajista toiseen, ja se on riippuvaista useista ravinnollisista sekä geneettisistä tekijöistä. Generaatioaika (aika, jonka kuluessa solupopulaatio kaksinkertaistuu) vaihtelee eri organismeilla vain 10 minuutista useisiin tunteihin ja jopa päiviin. Bakteerien generaatioaika on tyypillisesti 1-3 tuntia, mutta E. colilla se on optimaalisessa ravintotilanteessa vain noin 20 minuuttia.

 
 
Saavutettavuusseloste