fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Pienet tumajyväsen RNA:t

Pienet tumajyväsen RNA:t (small nucleolar RNAs, snoRNAs) ovat tumajyväsessä sijaitsevia RNA-partikkeleita, jotka muodostavat snoRNP-komplekseja (small nucleolar ribonucleoproteins, snoRNPs) tiettyjen proteiinien kanssa, ja osallistuvat tumajyväsessä tapahtuvaan esi-rRNA:n muokkaukseen ribosomien muodostuessa.

 

Elektronimikroskooppiset tutkimukset ovat osoittaneet, että snoRNP:t liittyvät rRNA:han jo transkription aikana. snoRNA:t ja useat muut proteiinit muodostavat suuria komplekseja, jotka ympäröivät muodostuvia rRNA-transkriptejä, ja katalysoivat niiden entsymaattisia katkaisureaktioita.

 

Esi-rRNA:n katkaisureaktioita katalysoivien snoRNA-molekyylien lisäksi solussa esiintyy matalimpina pitoisuuksina toiminnaltaan ja nukleotidisekvenssiltään keskenään samankaltaisia snoRNA-molekyylejä, joista toiset osallistuvat esi-rRNA:n riboosiyksiköiden metylaatioon ja toiset uridiinien pseudouridylaatioon. Nämä snoRNA:t sitoutuvat 10-21 nt:n pituisella komplementaarisella sekvenssillään esi-rRNA:han muodostaen kaksijuosteisia RNA-RNA -duplekseja, joissa ne ohjaavat tiettyjen nukleotidien muokkausta.

 

 
 
Saavutettavuusseloste