fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Mikrobit polku Bakteerit polku Genetiikkaa polku Transposoituvat elementit
taso 2

Transposoituvat elementit

Tranposoituvilla elementeillä tarkoitetaan kaikissa eliölajeissa esiintyviä DNA-jaksoja, joilla on kyky siirtyä kromosomistossa paikasta toiseen. Ne voivat siirtyä yksilön sisällä tai yksilöiden välillä transpositioksi kutsutulla mekanismilla. Bakteereilla transposoituvia elementtejä ovat insertiosekvenssit, transposonit, konjugatiiviset transposonit ja jotkin virukset, kuten Mu.

 

Transposoituvat elementit ovat pituudeltaan yleensä yli 2000 nukleotidiparia, ja ne sisältävät yhden tai useampia geenejä, bakteereilla usein antibioottiresistessiä välittäviä geenejä. Niiden päissä olevat geenisekvenssit mahdollistavat niiden liittymisen kromosomiin, ja siirryttyään uuteen eliöön, ne tulevat osaksi sen genomia. Transposoituvat elementit aiheuttavat usein geenitoiminnan häiriöitä, koska ne insertoituvat toisen geenin sisään tai sen säätelyalueelle. Tämän vuoksi ne voivat toimia biologisina mutageeneina. Transposonit ja insertiosekvenssit kantavat mukanaan transposaasi-entsyymiä koodaavaa geeniä, sekä terminaalisia käänteistoistojaksoja, joiden pituus vaihtelee noin 20 emäsparista yli 1000 emäspariin. Käänteistoistojaksoja sekä transposaasi-ensyymiä tarvitaan transpositiossa.

 

Jos transposoituvat elementit ovat pieniä ja kuljettavat mukanaan ainoastaan siirtymiseen tarvittavaa geneettistä informaatiota ilman muita geenejä, niitä kutsutaan insertiosekvensseiksi. Insertiosekvenssit ovat noin 1000 nukleotidin mittaisia, ja integroituvat spesifisille genomialueille. Insertiosekvenssejä esiintyy sekä kromosomaalisessa että plasmidi-DNA:ssa.

 

 
 
Saavutettavuusseloste