fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

snRNA

snRNA:t (small nuclear RNAs) ovat tumassa esiintyviä pieniä RNA-molekyylejä. Spesifisiin proteiineihin liittyneinä ne muodostavat ribonukleoproteiinipartikkeleita, snRNPs (small nuclear ribonucleoproteins), joista U1, U2, U5, U4 ja U6 osallistuvat esi-mRNA:n silmukointiin.

 

Jokainen snRNP muodostuu yksittäisestä snRNA:sta ja useista (<20) proteiineista. Osa proteiineista osallistuu suoraan silmukointitapahtumaan, osa toimii rakenteellisina komponentteina. snRNP-partikkeleiden (lukuun ottamatta U6:tta) rakenteellisen ytimen muodostavat Sm-proteiinit, jotka sitoutuvat snRNA:n konservoituneeseen sekvenssiin.

 

snRNP:t yhdessä erilaisten proteiinikomponenttien kanssa muodostavat suuria spliseosomeiksi (spliceosome) kutsuttuja makromolekyylikomplekseja, jotka toimivat silmukointikoneistona.

 

 
 
Saavutettavuusseloste