fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Konneksoni

Aukkoliitokset kasaantuvat yhteen muodostaen aukkoliitospesäkkeitä. Aukkoliitosten määrä yhdessä pesäkkeessä voi vaihdella alle kymmenestä tuhansiin, näin myös pesäkkeen koko vaihtelee nanometreistä mikrometreihin.

Nisäkkäillä aukkoliitoskanavat koostuvat kahdesta puolikanavasta, konneksonista. Kahta solua yhdistävässä kanavassa yksi konneksoni kummastakin solusta asettuu kohdakkain muodostaen näin täydellisen, kaksi solukalvoa läpäisevän väylän. Solu pystyy itse säätelemään sitä, ovatko liitokset auki vai kiinni. Yleensä auki olevien liitosten suhde suljettuihin verrattuna on alle 1; sydämessä se on keskimäärin 0.2, kun taas hermosoluissa suhde voi olla 0.01.

Useat tekijät, kuten soluliman H+ ja Ca2+-ionien pitoisuus, liitoksen välinen jännite-ero ja proteiinikinaasit, voivat säädellä aukkoliitosten tilaa. Aivojen tuottama rasvahappoamidi, oleamidi, estää aukkoliitoksien avautumista ja edistää unensaantia eläimillä. Korkeat Ca2+-pitoisuudet ja soluliman happamoituminen sulkevat aukkoliitoksia.

Kukin konneksoni koostuu kuudesta konneksiini-nimisestä proteiinista. Ihmisellä tunnettuja konneksiineja on yli 20 kappaletta.

 
 
Saavutettavuusseloste