fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Siirtäjä-RNA

Siirtäjä-RNA on hieman L-kirjaimen muotoinen molekyyli, joka pystyy sitomaan aminohapon molekyylinsä toiseen päähän. Se on noin 75 emäksen mittainen polynukleotidi, jonka toinen pää sisältää ns. antikodonin. Antikodoni on kolmen nukleotidin mittainen jakso, joka tunnistaa lähetti-RNA:sta antikodonia vastaavaan komplementaarisen osan, joka määrää seuraavan liitettävän aminohapon. Täten siirtäjä-RNA toimii aminohappojen kuljettajana tuoden proteiinia valmistavalle ribosomille seuraavaa kolmen emäksen jaksoa vastaavan aminohapon. Kolmea lopetuskoodia lukuunottamatta kutakin kolmen emäksen jaksoa vastaa oma siirtäjä-RNA, näin useimmille aminohapoille on enemmän kuin yksi siirtäjä-RNA.

 
 
Saavutettavuusseloste