fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
taso 3

sivusto123
Tyrosiinikinaasireseptorin toiminta
   

Tyrosiinikinaasireseptori

Tyrosiinikinaasireseptoreissa on ligandin sitova osa solun ulkopuolella, solukalvon läpäisevä osa ja solun sisällä tyrosiinikinaasiaktiivisuuden omaava osa. Tyrosiinikinaasilla on kyky fosforyloida toisten proteiinien tyrosiineja ja siten vaikuttaa niiden aktiivisuuteen. Fosfaattiryhmän lähteenä tyrosiinikinaasi käyttää ATP:tä, joka pelkistyy reaktiossa ADP:ksi.

Tyrosiinikinaasireseptorit ovat useimmiten solukalvolla sijaitsevia kasvutekijöiden, kuten epidermaalisen kasvutekijän (EGF) reseptoreita. Kasvutekijän sitoutuminen aikaansaa reseptoridimeerin muodostumisen. Lähekkäin tuotuina reseptorin solun sisäiset osat fosforyloivat toisensa. Fosforylaatio tuottaa sitoutumispaikkoja viestinvälitysketjussa toimiville proteiineille.

Tyrosiinikinaasireseptorin fosforyloituneisiin tyrosiineihin (fosfotyrosiineihin) sitoutuvat proteiinit sisältävät usein SH2- ja SH3-alayksiköt. SH2-alayksikkö vastaa reseptoriin sitoutumisesta ja SH3-alayksikkö viestin välittymisestä yhä uusille proteiineille. Tällaiset proteiinit, esim. GRB2 toimivat soviteproteiineina reseptorin ja signaalia edelleen välittävien proteiinien kuten Ras:n välillä.

 
 
Saavutettavuusseloste